Family History in English

Medlemssidan

Släktföreningens historia

De fyra slätgrenarna

Gårdarna

Urhem Meklenburg

Blandat

Konstnärligt utövande

Släktarkivet på Riksarkivet

Litteratur

.

Nytt 2015-01-24 Hemsidan är nu under omfattande bearbetning på grund av flytt till ett annat WEB-hotell. Under bearbetningen kan vissa sidor saknas.

Släkten Strokirk har sitt ursprung i Meklenburg i Tyskland där den hette och heter Strohkirch, stavades ibland Strohkark och Strohkarke. Tidigare kallade man sig Strokerke. De som bosatte sig i Sverige kom hit i början av 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet spelade brukshantering en viktig roll.

Släkten har samma ursprung som de med namnet von Strokirch.

 


Uppdaterad den 25:e januari 2015

Epost till Toppi och Tore (synpunkter, ideer, kompletterande material etc)