Urhemmet i Mecklenburg

Släkten Strokirk har sitt ursprung i Mecklenburg i Tyskland där den hette och heter Strohkirch, stavades ibland Strohkark och Strohkarke. Tidigare kallade man sig Strokerke. De som bosatte sig i Sverige kom hit i början av 1600-talet.

En bra introduktion till släktens historia i Mecklenburg är Carl-Gustaf Strokirks bok Ätten Strokerke under åtta århundraden.  Länken pekar på internetversionen där en viss bearbetning har också gjorts.

Toppi och Tore har i september 2005 gjort en resa till Strohkirchenbyarna i Mecklenburg.

§  Läs deras reseberättelse

§  Läs sagan om rövare Strohkark som de fick höra om i den södra Strohkirchenbyn

Se översiktskartan över Mecklenburg och detaljkartorna över Strohkirchenbyarna

De sammanställde också lite statistik över namnet Strokirks fördelning inom Tyskland.  De utgick från tyska telefonkatalogen. Se deras resultat.

Se också Kalles reseberättelse från 2001.

Åter till hemsidan