Lilla Strokirksbyn

Kalle vid sina rötter

 

Troligen den gamla släktgården (se nedan)

 

 

Fotografi från Carl-Gustafs efterlämnade papper angående släkten von Strokirch.

Texten under fotografiet lyder:

Godset Strokerken i Mecklenburg, öst Tyskland.

Svenska släkten von Strokirchs ursprungliga släktgård.

(Bilden visar södra gaveln.)