Lübeck

Fleischauerstrasse nr 79

Peter Strohkerken köpte huset 1645 och bodde här fem år.

 

Typisk stadsbild