Kartor över Strohkirchen-byarna i Mecklenburg

 

 

Först en översikt över Mecklenburg. De två blå ringarna markerar var Strohkirchen-byarna ligger. Efter översiktskartan finns detaljkartor över områdena kring byarna. På kartorna finns alla platser som nämns i Toppis och Tores resedagbok utom Testorf och Lüttow. Dessa ligger i närheten av Zarrentin.

Åter hemsidan

 

 

Strohkirchen vid Rehna (norra byn)

 

 

 

 

Strohkirchen vid Hagenow (södra byn)

 

 

Åter hemsidan