Släkten Strokirk

Släkten Strokirk har sitt ursprung i Meklenburg i Tyskland där den hette och heter Strohkirch, stavades ibland Strohkark och Strohkarke. Tidigare kallade man sig Strokerke. De som bosatte sig i Sverige kom hit i början av 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet spelade brukshantering en viktig roll.

Släkten har samma ursprung som de med namnet von Strokirch.

2021-06-06 Björn har scannat in och redigerat ytterligare några sidor ur boken som Oskar Fredrik Strokirk skrev för 100 år sedan om släkten, det går att läsa här!
Björn har även scannat in bilder från Hilda Strokirks fotoalbum från 1800-talet, som du kan se under fliken Bilder från 1800-talet.

2021-01-25 Björn har scannat in och redigerat några sidor ur boken som Oskar Fredrik Strokirk skrev för 100 år sedan om släkten, det går att läsa här.

2020-12-08 Hemsidan är flyttad till ett nytt webhotell, och utseendet har uppdateras.