Släkten Strokirk

Släkten Strokirk har sitt ursprung i Meklenburg i Tyskland där den hette och heter Strohkirch, stavades ibland Strohkark och Strohkarke. Tidigare kallade man sig Strokerke. De som bosatte sig i Sverige kom hit i början av 1600-talet och fram till slutet av 1800-talet spelade brukshantering en viktig roll.

Släkten har samma ursprung som de med namnet von Strokirch.

Nytt 2020-12-08 Hemsidan är nu under flyttad till ett nytt webhotell, och utseendet har uppdateras för att (förhoppningsvis) bli lite mer lättläslig.